fbpx

Rejsebestemmelser

Betingelser for skirejser

Bluebird Ski (rejseformidler) formidler skiferie på vegne af SkiTravelGroup AG (arrangør) på følgende betingelser:

Afbestilling

Ved afbestilling mere end 40 dage før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb, dog undtaget depositum på 1400 kr. pr. person. Ved afbestilling f.o.m. 40 dage og t.o.m 14 dage før afrejse mistes depositum + halvdelen af rejsens pris. Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejse mistes hele rejsens pris.

Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet rabat, ændres eller annulleres, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket eventuelle rabatter og gebyrer. Hvis en afbestilling eller ændring medfører, at de resterende deltagere skal have enkeltværelse eller en tom seng i værelset/lejligheden, hæfter resten af rejsedeltagerne for evt. meromkostninger.  

Afgangstider og -steder 

Som udgangspunkt vil opsamlingsstedet være Århus, nærmere lokation aftales indbyrdes. Af transport- og afviklingsmæssige årsager kan det forekomme, at man bliver anvist et andet opsamlingssted. Afgangstid er omkring 15-tiden, dog kan det varierer efter destinations valg. 

Hjemrejse og ankomst 

Det forventes at man ankommer til opsamlingsstedet i Danmark igen inden klokken 11:00 lørdag. Skulle der forekomme forsinkelser skal Bluebird Ski informeres straks. Årsagen til dette er et vigtigt punkt, er for ikke at forsinke rejsen for de næste gæster, som er spændte på at komme afsted. 

Der vil blive opkrævet ekstra gebyr for hver time man ankommer efter kl 11:00 hvis ikke andet er aftalt. Gebyret lyder på 800 kr. i timen indtil kl. 15, hvor gebyret automatisk vil være svarende til en uges billeje på 5.500 kr. 

Aflysning/ændringer 

Hvis arrangøren ser sig nødsaget til at foretage ændringer i rejseaftalen inden rejsen, vil kunden hurtigst muligt blive informeret herom. Arrangøren kan mod tilbagebetaling af det indbetalte beløb aflyse rejsen som følge af katastrofe, krig, uroligheder, strejker o.l. samt ved for få tilmeldte deltagere. Ved manglende hotelkapacitet på grund af fejl fra hotellets side har arrangøren ret til at flytte rejsedeltagere til et hotel af samme standard uden yderligere kompensation.

Ændringer vil normalt blive meddelt skriftligt, og gæsten skal inden for rimelig tid bekræfte accept af ændringerne. Reagerer rejsedeltagerne ikke inden for den meddelte tidsramme, bortfalder retten til at gøre indsigelse.

Bagage 

Vi foreslår, at i indbyrdes aftaler hvordan bagageforholdene er inden afrejse.

Arrangøren kan ikke drages til ansvar for mistet eller beskadiget bagage. End ikke hvis denne opbevares i et af os anvist og aflåst lokale. Vi anbefaler, at der tegnes rejseforsikring med bagagedækning.

Bestilling af rejse

Køb af rejse kan foregå telefonisk, pr. mail, chat eller vores hjemmeside. Efter bestilling fremsendes et rejsebevis pr. mail. Læs venligst dit rejsebevis grundigt igennem og sørg for, at alt stemmer overens med dine ønsker.

Betaling

Indbetalinger foretages kontant eller via netbank. Bluebird Ski 9873 8730215631 . Husk at påføre bookingnummer. Bookingnummer skrives i informationsfeltet. Ved betaling fra udlandet overføres til SWIFT nr: SPNODK22 og IBAN kontonummer: DK5998738730215631. Alle gebyrer (herunder Mastercard 1,50%) betales af kunden.

Bilrejse 

Bluebird accepterer ikke påvirket kørsel og det forventes at samtlige fartgrænser overholdes. Bluebird ski holder sig ikke ansvarlig overfor nogen former for overtrædelser af færdselsloven.

Derudover anbefales det at holde køreskift, så chaufføren ikke kører for lange stræk med mulighed for koncentrations besvær.

Alle over 19 år, som har haft kørekort i minimum 1 år, skal være registreret for at køre bilen lovligt igennem Bluebird Ski.

Der er en selvrisiko på op til 5000 kr. ved brug af Bluebirds bil. 

Der er én tank inkluderet, og resten må betales af de rejsende. 

Depositum

Depositum á kr. 1400 pr. person skal indbetales senest 7 dage efter bestillingsdagen.

Fremsendelse af serviceinformation

Ved køb af en skirejse hos Bluebird Ski giver du automatisk vores serviceafdeling lov til at sende dig mails før din rejse og sms’er under din rejse.

Det er for at give dig en bedre ferieoplevelse.

Bemærk: Vi tilmelder dig ikke vores nyhedsbrev. Det er kun serviceinformation omkring din rejse.

Forplejning

Helpension (1/1) starter med aftensmad på ankomstdagen og slutter med frokost på afrejsedagen fra rejsemålet. Halvpension (1/2) starter med aftensmad på ankomstdagen og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet. Kvartpension (1/4) starter med morgenmad på opholdets andendag og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet.

Glemte sager

Efterlysning af glemte sager skal finde sted snarest efter hjemkomst og senest to uger efter. Glemte sager fremsendes pr. efterkrav. Arrangøren er ikke ansvarlig for tab eller skader forvoldt på deltagerens ejendele.

Grupperabat

Ved større grupper, bedes du/i kontakte Bluebird Ski og der vil blive lavet et individuelt tilbud til jer. Gruppetilbud starter fra 8 personer.

Indkvartering

Værelserne/lejligheden kan forventes at være til rådighed efter kl. 15.00 på ankomstdagen (I enkelte tilfælde er værelserne dog først klar ved aftenstid). Man bedes typisk forlade værelset/lejligheden inden kl. 9.00 på afrejsedagen. På enkelte hoteller kan der forekomme uensartede værelser, hvilket ikke berettiger til refusion. Ønskes der bad på afrejsedagen efter check-ud, må på der påregnes et mindre gebyr. På mange indkvarteringer tilbydes der gratis WI-FI – vær dog opmærksom på, at forbindelsen ofte kan være ustabil. Svingende kvalitet i internetforbindelse giver ikke anledning til refusion.

Hvis du har booket et værelse med opredninger og disse ikke anvendes har hotellet eller vi ret til at ændre værelsestypen inden ankomst. Har du fx bestilt et dobbeltværelse med 1 opredning og I kun er 2 personer på billetten forbeholder arrangøren sig ret til at ændre til et dobbeltværelse uden opredninger. Dette sker uden varsel. Ønsker du at råde over opredninger skal der betales for disse.

Oprednings- og børnerabatter

For at opnå børne- eller opredningsrabatter skal der være to fuldt betalende i et dobbeltværelse, og børnene skal sove i opredninger, medmindre andet er angivet. Kontakt din rejsekonsulent for yderligere information.

Priser

Priserne er, hvor intet andet er nævnt, angivet pr. person. Hytter/lejligheder: Priserne varierer efter antallet af personer, idet de reduceres efter, hvor mange der bor sammen. Hotel: Der skal min. være to fuldt betalende på et dobbeltværelse. Enkeltværelse kan bestilles mod tillæg. Forplejning på ud- og hjemrejse er ikke inkluderet i prisen.

Prisændringer

Der tages forbehold for prisændringer i programmets gyldighedsperiode.

Priserne kan forhøjes som følge af ændringer i:

1) transportomkostninger såsom overkørte kilometer – 2,5 kr. pr. ekstra kørt km.
2) skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom registreringsafgift
3) valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende rejse.
4) ændringer i momsregler på rejser eller i lokale afgifter på rejsemålet (kurskatter o.l.). I tilfælde af prisændringer underretter vi hurtigst muligt herom.

Den aftalte pris kan ikke ændres senere end 20 dage før afrejse. Prisforhøjelser kan maks. udgøre 10%. Prisforhøjelser giver ikke lov til at afbestille rejsen, uden at de almindelige regler for afbestilling træder i kraft.

Rejsedeltagerens ansvar

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på det aftalte afgangssted, vil ikke få nogen godtgørelse. Det er endvidere rejsedeltagerens ansvar:

a) At være i besiddelse af rejsedokumenter, herunder gyldigt pas.
b) At overholde gældende tidsfrister for betaling.
c) At kontrollere rejsebevis ved modtagelsen og gøre Bluebird Ski opmærksom på fejl/mangler hurtigst muligt.
d) At kontrollere, at bagagen kommer med det rigtige transportmiddel.
e) At respektere ordensbestemmelser, som gælder transportmidler, hoteller m.m., samt optræde således, at medrejsende ikke forstyrres unødigt.

Rejseforsikring

Vi anbefaler alle gæster at have en rejseforsikring for at være bedst muligt stillet, hvis uheldet skulle være ude på rejsen.

 

Rejsegaranti

Gæster, der har købt en pakkerejse, er sikret via Rejsegarantifonden, hvor vi har Rejsegarantinr: 1226

Reklamationer

Mangler og reklamationer håndteres af Bluebird Ski på vegne af arrangøren. Eventuelle reklamationer skal straks meddeles enten telefonisk eller pr. mail: kontakt@bluebirdski.dk , således at vi kan afhjælpe problemerne med det samme. Skriftlig reklamation skal være Bluebird Ski i hænde senest to uger efter rejsens afholdelse. Specialaftaler, der ikke er anført på rejsebeviset, er arrangøren uvedkommende.

Restbeløb

Rejsebeløbet indbetales således, at det er arrangøren i hænde 40 dage inden afrejsedagen. Ved bestilling mindre end 40 dage før afrejse skal hele rejsens pris være arrangøren i hænde tre dage efter bestilling, dog skal rejsens pris altid betales inden afrejsedagen. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har arrangøren ret til at annullere rejsen.

Tilkøb af liftkort, skileje, skiskole osv.

Priserne og betingelserne på www.bluebirdski.dk er kun gældende, hvis ydelserne bestilles hjemmefra og fremgår af rejsebeviset. Ved manglende tilslutning til gruppeundervisning konverteres det betalte beløb til privatundervisning.

Kontraktindgåelse

SkiTravelGroup AG, Baarerstrasse 14,6300 Zug, Schweiz er rejsearrangør af de af Bluebird ski formidlede rejser, og aftalen om rejsen indgås således direkte mellem rejsearrangør og kunde på ovenstående betingelser.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.