Rejsebestemmelser

Betingelser for skirejser

Bluebird Ski (rejseformidler) formidler skiferie på vegne af SkiTravelGroup AG (arrangør) på følgende betingelser:

Afbestilling

Ved afbestilling mere end 40 dage før afrejse tilbagebetales det indbetalte beløb, dog undtaget depositum på 1400 kr. pr. pers. samt evt. afbestillingsforsikring. Ved afbestilling f.o.m. 40 dage og t.o.m 14 dage før afrejse mistes depositum, afbestillingsforsikring + halvdelen af rejsens pris. Ved afbestilling mindre end 14 dage før afrejse mistes hele rejsens pris + afbestillingsforsikring. 

Såfremt en slutbetalt rejse, hvorpå der er ydet rabat, ændres eller annulleres, tilbagebetales det indbetalte beløb fratrukket eventuelle rabatter og gebyrer. Hvis en afbestilling eller ændring medfører, at de resterende deltagere skal have enkeltværelse eller en tom seng i værelset/lejligheden, hæfter resten af rejsedeltagerne for evt. meromkostninger. Bemærk, at du frit kan afbestille din rejse frem til 1.10.2018. (gælder ikke skoler og større grupper). 

Afbestillingsforsikring 

Er rejsens pris under kr. 2500, koster afbestillingsforsikringen kr. 150. Er prisen over kr. 2500, koster afbestillingsforsikringen kr. 250. Afbestillingsforsikringen er bindende og kan kun tegnes i forbindelse med rejsebestilling eller maks. syv dage senere. Forsikringen dækker, når forsikrede ikke kan påbegynde rejsen på grund af død eller alvorlig, akut sygdom/tilskadekomst, som kræver hospitalsindlæggelse, lægeordineret sengeleje eller det, der kan sidestilles hermed hos forsikrede eller nærmeste familie eller en medforsikret rejseledsager.

Nærmeste familie omfatter: ægtefælle/samlever, forældre, børn, søskende og børnebørn. Afbestillingsforsikringen dækker også, hvis den forsikrede bliver opsagt fra sit arbejde i perioden 0-3 måneder før afrejse.

Afbestillingsforsikringen dækker ikke, såfremt afbestillingen skyldes død eller sygdom, der rammer sikredes bedsteforældre, når disse er fyldt 75 år. Den med-forsikrede rejseledsager skal være påført samme rejsebevis. Opstået sygdom skal omgående meddeles Bluebird Ski. Lægeerklæringen betales af kunden. Bluebird Ski forbeholder sig ret til at lade anden læge prøve erklæringen. Bluebird Ski skal modtage lægeerklæringen senest seks dage efter afbestilling. Afbestillingsforsikringen er personlig og kan ikke overdrages. Forsikringen bestilles hos Bluebird Ski. Prisen for afbestillingsforsikring refunderes ikke ved annullering. 

Afgangstider og -steder 

Tider i køreplanerne er vejledende og med forbehold for trafikale forstyrrelser. Af transport- og afviklingsmæssige årsager kan det forekomme, at man bliver anvist et andet opsamlingssted. Det samme kan være tilfældet, hvis der kun er få tilmeldt et opsamlingssted. Deltagere får i sådanne tilfælde godtgjort billetten til billigste offentlige transportmiddel (dog maks. 300 kr. pr. person). Mødetid er 15 min. før afrejse.

Aflysning/ændringer 

Hvis arrangøren ser sig nødsaget til at foretage ændringer i rejseaftalen inden rejsen, vil kunden hurtigst muligt blive informeret herom. Arrangøren kan mod tilbagebetaling af det indbetalte beløb aflyse rejsen som følge af katastrofe, krig, uroligheder, strejker o.l. samt ved for få tilmeldte deltagere. Ved manglende hotelkapacitet på grund af fejl fra hotellets side har arrangøren ret til at flytte rejsedeltagere til et hotel af samme standard uden yderligere kompensation.

Ændringer vil normalt blive meddelt skriftligt, og gæsten skal inden for rimelig tid bekræfte accept af ændringerne. Reagerer rejsedeltagerne ikke inden for den meddelte tidsramme, bortfalder retten til at gøre indsigelse. 

Bagage 

1) SKRIV OM BAGAGE IFT BIL

Arrangøren eller busselskabet kan ikke drages til ansvar for mistet eller beskadiget bagage. End ikke hvis denne opbevares i et af os anvist og aflåst lokale. Vi anbefaler, at der tegnes rejseforsikring med bagagedækning.

Bestilling af rejse

Køb af rejse kan foregå telefonisk, pr. mail, chat eller vores hjemmeside. Efter bestilling fremsendes et rejsebevis pr. mail. Læs venligst dit rejsebevis grundigt igennem og sørg for, at alt stemmer overens med dine ønsker.

Betaling

Indbetalinger foretages kontant eller via netbank. SkiTravelGroup AG bankkonto: 9873 8730036443. Husk at påføre bookingnummer. Dankort kan benyttes på www.bluebirdski.dk. Bookingnummer skrives i informationsfeltet. Ved betaling fra udlandet overføres til SWIFT nr: SPNODK22 IBAN DK66987387730036443. Alle gebyrer (herunder Mastercard 1,50%) betales af kunden. 

Bilrejse

Der kan forekomme ændringer eller annulleringer på grund af for få tilmeldte busgæster. Vi foretager ikke sædereservation, men gæster, der rejser sammen, placeres så vidt muligt sammen. Vi kører kun med røgfrie busser. Under transporten er chaufføren øverste myndighed og kan om nødvendigt afvise passagerer, der skønnes at være til gene for rejsens afvikling i ro og orden. Vi kører i moderne busser med hvile- og siddepladser, toilet, video, musikanlæg m.m. Opsamlingsbusser i Danmark kan til tider være almindelige busser. Egne mad- og drikkevarer må nydes i bussen.

Depositum

Depositum á kr. 1400 pr. person skal indbetales senest 7 dage efter bestillingsdagen. Sammen med depositum betales præmie for afbestillingsforsikring. 

Fremsendelse af serviceinformation

Ved køb af en skirejse hos Bluebird Ski giver du automatisk vores serviceafdeling lov til at sende dig mails før din rejse og sms’er under din rejse.

Det er for at give dig en bedre ferieoplevelse.

Bemærk: Vi tilmelder dig ikke vores nyhedsbrev. Det er kun serviceinformation omkring din rejse.

Forplejning

Helpension (1/1) starter med aftensmad på ankomstdagen og slutter med frokost på afrejsedagen fra rejsemålet. Halvpension (1/2) starter med aftensmad på ankomstdagen og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet. Kvartpension (1/4) starter med morgenmad på opholdets andendag og slutter med morgenmad på afrejsedagen fra rejsemålet.

Glemte sager

Efterlysning af glemte sager skal finde sted snarest efter hjemkomst og senest to uger efter. Glemte sager fremsendes pr. efterkrav. Arrangøren er ikke ansvarlig for tab eller skader forvoldt på deltagerens ejendele. 

Grupperabat

Ved større grupper, bedes du/i kontakte Bluebird Ski og der vil blive lavet et individuelt tilbud til jer. Gruppetilbud starter fra 12 personer.

Indkvartering

Værelserne/lejligheden kan forventes at være til rådighed efter kl. 15.00 på ankomstdagen (I enkelte tilfælde er værelserne dog først klar ved aftenstid). Man bedes typisk forlade værelset/lejligheden inden kl. 9.00 på afrejsedagen. På enkelte hoteller kan der forekomme uensartede værelser, hvilket ikke berettiger til refusion. Ønskes der bad på afrejsedagen efter check-ud, må på der påregnes et mindre gebyr. På mange indkvarteringer tilbydes der gratis WI-FI – vær dog opmærksom på, at forbindelsen ofte kan være ustabil. Svingende kvalitet i internetforbindelse giver ikke anledning til refusion. 

Hvis du har booket et værelse med opredninger og disse ikke anvendes har hotellet eller vi ret til at ændre værelsestypen inden ankomst. Har du fx bestilt et dobbeltværelse med 1 opredning og I kun er 2 personer på billetten forbeholder arrangøren sig ret til at ændre til et dobbeltværelse uden opredninger. Dette sker uden varsel. Ønsker du at råde over opredninger skal der betales for disse.

Oprednings- og børnerabatter

For at opnå børne- eller opredningsrabatter skal der være to fuldt betalende i et dobbeltværelse, og børnene skal sove i opredninger, medmindre andet er angivet. Kontakt din rejsekonsulent for yderligere information.

Priser

Priserne er, hvor intet andet er nævnt, angivet pr. person. Hytter/lejligheder: Priserne varierer efter antallet af personer, idet de reduceres efter, hvor mange der bor sammen. Hotel: Der skal min. være to fuldt betalende på et dobbeltværelse. Enkeltværelse kan bestilles mod tillæg. Forplejning på ud- og hjemrejse er ikke inkluderet i prisen.

Prisændringer

Der tages forbehold for prisændringer i programmets gyldighedsperiode.

Priserne kan forhøjes som følge af ændringer i:

1) transportomkostninger såsom overkørte kilometer – 2,5 kr. pr. ekstra kørt km.  
2) skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser såsom registreringsafgift  
3) valutakurser, som er anvendt ved beregning af prisen for den pågældende rejse. 
4) ændringer i momsregler på rejser eller i lokale afgifter på rejsemålet (kurskatter o.l.). I tilfælde af prisændringer underretter vi hurtigst muligt herom. 

Den aftalte pris kan ikke ændres senere end 20 dage før afrejse. Prisforhøjelser kan maks. udgøre 10%. Prisforhøjelser giver ikke lov til at afbestille rejsen, uden at de almindelige regler for afbestilling træder i kraft.

Rejsedeltagerens ansvar

Rejsedeltagere, der ikke møder rettidigt på det aftalte afgangssted, vil ikke få nogen godtgørelse. Det er endvidere rejsedeltagerens ansvar:

 1. a) At være i besiddelse af rejsedokumenter, herunder gyldigt pas. 
  b) At overholde gældende tidsfrister for betaling. 
  c) At kontrollere rejsebevis ved modtagelsen og gøre Bluebird Ski opmærksom på fejl/mangler hurtigst muligt. 
  d) At kontrollere, at bagagen kommer med det rigtige transportmiddel. 
  e) At respektere ordensbestemmelser, som gælder transportmidler, hoteller m.m., samt optræde således, at medrejsende ikke forstyrres unødigt.

  Rejseforsikring

Vi anbefaler alle gæster at have en rejseforsikring for at være bedst muligt stillet, hvis uheldet skulle være ude på rejsen. Arrangøren tilbyder rejseforsikring gennem Europæiske Rejseforsikring.

STEMPELAFGIFT PÅ REJSEFORSIKRING

Fra 1/1 2013 er forsikringspræmien, som er angivet på dit rejsebevis (hvis tilvalgt), inklusive 1,1% skadesforsikringsafgift. 

Rejsegaranti

Gæster, der har købt en pakkerejse, er sikret via Rejsegarantifonden, hvor vi har Rejsegarantinr: 1226

Reklamationer

Mangler og reklamationer håndteres af Bluebird Ski på vegne af arrangøren. Eventuelle reklamationer skal straks meddeles destinationsguiden, således at vi kan afhjælpe problemerne med det samme. Kan rejsedeltageren ikke acceptere løsningsforslaget, skal Bluebird Ski kontor i Ringkøbing kontaktes, hvorefter eventuelle fejl vil blive forsøgt rettet. Skriftlig reklamation skal være Bluebird Ski i hænde senest to uger efter rejsens afholdelse. Specialaftaler, der ikke er anført på rejsebeviset, er arrangøren uvedkommende.

Restbeløb

Rejsebeløbet indbetales således, at det er arrangøren i hænde 40 dage inden afrejsedagen. Ved bestilling mindre end 40 dage før afrejse skal hele rejsens pris være arrangøren i hænde tre dage efter bestilling, dog skal rejsens pris altid betales inden afrejsedagen. Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har arrangøren ret til at annullere rejsen.

Tilkøb af liftkort, skileje, skiskole osv.

Priserne og betingelserne på www.bluebirdski.dk er kun gældende, hvis ydelserne bestilles hjemmefra og fremgår af rejsebeviset. Ved manglende tilslutning til gruppeundervisning konverteres det betalte beløb til privatundervisning. 

Kontraktindgåelse

SkiTravelGroup AG, Baarerstrasse 14,6300 Zug, Schweiz er rejsearrangør af de af Bluebird ski formidlede rejser, og aftalen om rejsen indgås således direkte mellem rejsearrangør og kunde på ovenstående betingelser.

Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.