fbpx

Betingelser for leje

Lejevilkår -og betingelser

Har du yderligere spørgsmål kontakt os gerne

Generelle lejebetingelser

Dette er generelle lejebetingelser som er gældende for leje af køretøj gennem Bluebird Ski, der drives af SNT-Gruppen ApS.

Pkt. 1

1. Køretøjet afhentes inden for den i lejekontrakten aftalte lokalitet.

2. Aflevering af køretøjet skal ske inden for det i lejekontrakten aftalte tidspunkt

3. Ved lejerens misligholdelse af punkt 1.1. i lejekontrakten, opkræves der et gebyr på en ekstra dagsleje svarende til 900 kr.

4. Ved afhentning af køretøjet skal lejer fremvise gyldigt kørekort og sygesikringskort tilhørende lejeren. Ved ekstra fører, skal denne også fremvise gyldigt kørekort og sygesikring.

5. Lejer må maksimalt køre 3.000,00 km. i den aftalte lejeperiode.

6. Hvis der køres flere kilometer i lejeperioden end det i kontrakten aftalte, skal disse kilometer købes på forhånd.

7. Hvis der køres færre kilometer end det i lejeperioden tilladte (underkørte kilometer), ydes der ikke tilbagebetaling til lejer.

Pkt. 2

1. Ved afhentning af bil skal lejer straks oplyse udlejer om skader eller mangler på køretøjet, som ikke fremgår af skadesoversigten.

2. Lejer er forpligtet til at afgive oplysninger til udlejer om skader eller mekaniske fejl forårsaget under lejeperioden.

Pkt. 3

De af Bluebird Ski tilhørende køretøjer må ikke anvendes til følgende:

1. Trække et andet køretøj, medmindre dette på forhånd er aftalt med udlejer.

2. Udlejes til tredjemand.

3. Kørsel på bane eller køreteknisk anlæg i forlængelse af kørekursus eller motorsport.

4. Hasarderet kørsel.

5. Af personer, som ikke er registreret som fører i henhold til lejeaftalen.

Pkt. 4

1. Det er lejerens ansvar at erstatte den fulde skade ved hasarderet kørsel og/eller overtrædelse af den til enhver tid gældende lovgivning.

Pkt. 5

Ved underskrivelse af denne kontrakt accepterer lejer følgende:

1. At betale den aftalte sats, skatter- og afgifter i forbindelse med lejeaftalen og forsikringspræmier.

2. At betale et gebyr for afhentning og levering af køretøj.

3. At betale alle retsomkostninger og bøder i forbindelse med parkerings- eller lovovertrædelser i hele lejekontraktens gyldighedsperiode.

4. At betale udgifter i forbindelse med opståede skader på køretøjet under lejeperioden.

Pkt. 6

1. Udlejer har gennemgået bilen mekanisk i forhold til at undgå fejl på køretøjet. Derfor er udlejer ikke ansvarlig for eventuelle ulykker forsaget heraf.

2. Opleves mekaniske fejl på køretøjet skal Bluebird Ski kontaktes med det samme på følgende nummer: 26228319 / 20717152. Ved misligholdelse der medfører skader på køretøjet udløses selvrisiko for leje af køretøjet.

3. Ved nedbrud eller ulykke ved brug af køretøjet hvor vejhjælp er nødvendigt se Tryg forsikringsbetingelser nr. 1812 punkt 5.8 Udvidet vejhjælp.

4. Udlejer kan ikke holdes ansvarlig eller erstatningspligtig for mistede rejsedage og eller forsinket fremmøde til rejsedestination forsaget af nedbrud på køretøjet samt følger heraf.

Pkt. 7

1. Ved lejeaftalens indgåelse er lejer fritaget for alt ansvar på skade af genstande, som lejeren igennem lejeperioden har opbevaret i køretøjet.

Pkt. 8

1. Lejer accepterer ved lejeaftalens indgåelse, at bagage der transporteres i køretøjet, er sikret i sådan et omfang, at bagage ikke vil forårsage skade på køretøjet, eller at bagage kan være til særlig risiko for passagerer.

Pkt. 9

1. Ved enhver ulykke, brand, tyveri eller skade, forpligter lejer sig straks til at underrette udlejer.

2. Lejer forpligter sig til at udarbejde en ulykkesbeskrivelse, uanset omfanget af denne.

3. Ulykkesbeskrivelsen skal indeholde navn og adressen på de involverede parter.

4. Ved tyveri af køretøj skal tyverianmeldelse sendes til udlejer.

Pkt. 10

1. Brændstof:

• Lejer forpligter sig til at returnere køretøjet fuld optanket. Ved manglende optankning af tilbageleveret køretøj, vil lejer blive pålagt at betale udlejers udgifter til optankning af køretøj, samt et gentankningsgebyr på 150 kr.

• Lejer forpligter sig til at genoptanke køretøjet med den korrekte brændstofstype. Tilsidesætter lejer sin forpligtelse til at iagttage brændstofstypen, vil lejer være fuldt ud ansvarlig for den ansvarlige skade der bliver påført køretøjet.

Pkt. 11

1. Politiet og udlejer skal kontaktes ved enhver ulykke, brand, tyveri eller skade. Selv hvis skaden er lille, skal lejeren af køretøjet straks udarbejde en ulykkesbeskrivelse, som skal indeholde navn og adresse på de involverede personer, eventuelle vidner og registreringsnumre på de involverede køretøjer.

2. Ved tyveri skal vi umiddelbart efter i har fået en tyverianmeldelse fra det lokale politi, sende den til udlejer pr. mail:

Kontakt@bluebirdski.dk

Pkt. 12

1. Skulle der opstå skader eller uheld er lejeren forpligtet til at oplyse navn og adresse på de implicerede parter i uheldet samt vidner. Lejeren forpligter sig samtidig til hurtigst muligt at kontakte udlejeren og tilstille en detaljeret beskrivelse af uheldet.

Forsikringsbetingelser

Vi arbejder sammen med Tryg og derfor skal alle Trygs betingelser følges ved leje af køretøjet.

Ansvar: Ansvar for skade på andre personer eller deres ting.

Kasko: Dækker skader på bilen som fx påkørselsskader, tyveri og brand og totalskade. Redningsforsikring ved kørsel i Europa.

Ekstraudstyr: Forsikringen dækker fastmonteret ekstraudstyr og tilbehør, der ikke er standard for bilens fabrikat, model, type og årgang med op til 30.000 kr.

Retshjælp: ved visse private tvister med bilen.

Udvidet vejhjælp: Assistance i DK og EU, enten på stedet eller ved bugsering af bilen og videretransport for fører og passagerer ved driftsstop eller uheld, hvor bilen ikke kan fortsætte ved egen kraft. I DK kan føreren og passagerne komme videre med taxa og/eller offentlig transport.

 

Forsikringen indeholder forskellige selvrisikobeløb, som er de beløb du selv skal betale ved en skade. Omfatter forsikringen både ansvar og kasko, skal du kun betale en selvrisiko, hvis der sker en ansvarsskade og kaskoskade på samme tid.

Kasko: 7053kr.

Ansvar: 7053kr

Udvidet vejhjælp: 0kr.

Ved bortkomst gælder en selvrisiko på 10% af erstatningsbeløbet, dog minimum 7.053 kr.*

Hvis der sker en skade

·      Du skal straks forsøge at begrænse skadens omfang.

·      Du skal hurtigst muligt anmelde skaden til os på telefon 70 11 20 20, så vi kan registrere din skade og hjælpe med at finde et værksted.

·      Vi skal altid kontaktes inden, bilen kommer på værksted, medmindre særlige forhold gør øjeblikkelig bugsering eller nød- reparation nødvendig. Vær opmærksom på, at vi forbeholder os ret til at anvise et Tryg Reparations værksted, hvor reparationen skal udføres.

·      Du må ikke udbedre skaden og/eller fjerne beskadigede ting, før vi har godkendt det.

·      Tyveri og hærværk skal straks anmeldes til politiet i det land, hvor skaden er sket.

 

For mere information se Trygs generelle forsikringsbetingelser

  PRIS - 8500 KR.

  Inkluderet: Fri chauffører, Forsikring, 3000km, vinterdæk, Snekæder, advarselstrekant, Udlandskørsel
  Ekskluderet: Tagboks, Brændstof, Selvrisiko

  Bilen - Ford Transit Custom

  Årgang: 2019 - 2020
  Max km kørt: 15.000
  Antal pers: 9 Personer
  Brændstof: Diesel - 15 Km/l
  Udstyr: AC, Radio, Bluetooth, USB, Parkeringssensorer

  KONTAKT

  FÅ ET TILBUD

  Udfyld formularen og modtag et uforpligtende tilbud på en af vores lejebiler.

  Hos Bluebirdski arbejder vi tæt sammen med nedenstående rejseselsskaber, som alle tilbyder vores biler til deres destinationer.